GROW by Bjørn

Hvis du gør det samme - får du det samme!
Experience More Play Video

I GROW by Bjørn er vi:

Ansvarlige

Vi tager selvstændigt ansvar for at efterleve den lagte strategi og de trufne valg – med respekt for hinanden. Derfor vil vores kunder møde beslutningsdygtige medarbejdere, der holder hvad de lover.

Ambitiøse

Vi udvikler vores faglige og menneskelige kompetencer, sætter høje mål og er i konstant bevægelse. Derfor vil vores kunder modtage ydelser af høj kvalitet på alle niveauer.

Innovative

Vi deler viden, tænker anderledes, er fleksible og modige. Derfor vil vores kunder opleve, at vi tager udgangspunkt i deres behov og skaber løsninger, der giver værdi på kort såvel som lang sigt.

Imødekommende

Vi hjælper hinanden, er engagerede og har humor. Derfor vil vores kunder møde medarbejdere, der skaber relationer og indgår målrettet og fleksibelt i løsning af opgaven.

Do you like our work so far?
Let's talk about your project!

Get in touch

COACHING


header-about

COACHING

Et coachingforløb hos GROW giver dig mulighed for faglig og personlig udvikling inden for områder, som er særligt udfordrende for dig som leder, medarbejder eller privatperson – eller områder, hvor du ønsker at udvide dine kompetencer og udnytte dit fulde potentiale. Via en værktøjsbaseret form for spørgeteknik og anerkendende samtale støtter coachen dig til at se muligheder og til selv at finde vejen til de mål, der sættes op for coachingforløbet.

GROW’s coaches har stor erfaring med erhvervslivets udfordringer, organisationsmæssigt såvel som menneskeligt, samt de udfordringer du støder på i sportens verden, i trænings- og konkurrencesituationer, og i livet generelt.

PERSONLIG COACHING

Personlig coaching lærer dig at sætte mål og handle derefter.

De fleste af os afgør let, hvad de ikke vil, mens det ofte er sværere at finde ud af, hvad vi egentlig vil. NLP Coaching gør dig bevidst, og du lærer at sætte mål og handle derefter. Så du ikke ender med bare at konstatere din utilfredshed uden at gøre noget. Du skal turde spørge, hvad du gerne vil, og blive bevidst om, at valget er dit – så du vover at handle.

Personlig coaching arbejder med, hvordan du tænker. Først når du ændrer dine tanker, kan du ændre adfærd. Egentligt handler al personlig coaching om, at få dig til at tænke anderledes. At stille spørgsmål, der gør dig bevidst om dine tanker og handlinger. Personlig coaching er redskaber, der sætter fokus på alt det, der allerede findes.

Hvad kan du bruge NLP coaching til?

Coaching via NLP giver dig en positiv bundlinje – både personligt og økonomisk. Du lærer at kommunikere, at øge din interesse for andre, samt være mere anerkendende. Og så lærer du at være fokuseret på det, du vil og skal. Da alt hvad du beskæftiger dig med i din hverdag, handler om menneskelige relationer.

Med NLP som redskab øver du dig i at omgås mennesker, forstå dem, forstå dig selv – og blive bedre til at motivere dig selv og dine omgivelser. Og du lærer at være engageret, tage initiativ, have ansvar – kort sagt; at være proaktiv ift. dine omgivelser.

NLP/COACH

NLP benyttes i dag i vid udstrækning i blandt andet undervisning, coaching, teambuilding, terapi, lederudvikling og anden kommunikation.

NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering, og er et studium af, hvordan vort nervesystem (Neuro) har et sammensat sprog (Lingvistisk) i form af indre billeder, lyde, følelser og ord, som hele tiden bruges til at bearbejde (Programmering) virkeligheden med. Vi har alle hver vores opfattelse af virkeligheden og det er den opfattelse, snarere end virkeligheden selv, der afgør hvordan vi tænker, handler og føler.

Det grundlæggende princip i NLP er, at vi mennesker reagerer på vores subjektive og individuelle fortolkning af virkeligheden. Ikke på den objektive virkelighed. Den kendsgerning skal vi øve os i at acceptere. Hvis vi flygter fra sorg og smerte, flygter vi fra os selv. Når vi slås med stress og jalousi, slås vi mod os selv. Vi kan ikke arbejde med vores følelser, før vi anerkender dem og forstår at de er vores allierede.

NLP er en meget anvendelig terapeutisk metode. Uhensigtsmæssige følelsesmæssige strategier kan ofte justeres ved hjælp af NLP Psykoterapi. F.eks. fobier, traumer, chok, langvarig sorg, stress, bekymring, tristhed, lavt selvværd, trænings i sociale færdigheder, konstruktiv feedback, individuelle læringsstrategier osv. Mange Erhvervsvirksomheder har for længst benyttet sig af NLP’s principper omkring samarbejde, konfliktløsning, krisehåndtering, udviklingsstrategier m.v.

Contact


Yay! Message sent.
Error! Please validate your fields.
Let's get in touch

Want to discus your ideas for a new project or just want to say hi? It's all good, we'd love to connect with you. Just fill out the form aside or contact us via the details below.

Contact details
412 7th Ave, New York
NY 10018, United States

hello@yourdomain.com
+1 212 555 1234